20+ ÜLKEYE faalİyet
döküm alanında lİder Şİrketler arasında
genİş ve ÇeşİtLİ makİna Tezgah ÇeşİDİ
+45 Yıl tecrübe

Yönetim Kurulumuz

Samet Sami Temel

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Doğan Güreş

Genel Koordinatör/Kurul Üyesi


İnsan Kaynağını en önemli

sermayemiz olarak görüyoruz.

İnsan Kaynakları politikamız gereği, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişiminde fırsat eşitliği sağlayan, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, çalışan motivasyonu ve bağlılığına önem veren bir yaklaşımla hareket ediyoruz.